Dzięki współpracy z Miastem nasze osiedla zyskają eleganckie drogi dojazdowe!

Prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk podpisał umowę z prezesem firmy KT&M Kamilem Twarowskim na realizację wspólnej budowy ul. Żeromskiego w Białej Podlaskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleksandra Wereszki do skrzyżowania z ul. Tomasza Nocznickiego oraz ulicy Aleksandra Wereszki, pomiędzy ulicami Józefa Beka i Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną.

Więcej na radiobiper.info: